REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO KAROLEWO


REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO KAROLEWO


1. Jezioro Karolewo jest łowiskiem specjalnym udostępnionym w użytkowanie WKW Nr 51 "TROĆ" przez NADLEŚNICTWO DUROWO na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu na podpisanie umowy najmu.

2. Stanowi kategorię łowiska licencyjnego o charakterze mieszanym.

3. Gospodarzem łowiska jest WKW nr 51 „TROĆ” z siedzibą w Poznaniu.

4. Wędkowanie odbywa się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

5. Obowiązują limity dobowe ustalone Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła.

Okresowy limit ilościowy połowu karpia i szczupaka:
a) Karp, amur – zezwala się zabrać z łowiska 2 sztuki złowione w ciągu doby.
b) Szczupak – zezwala się zabrać z łowiska 1 sztukę złowioną w ciągu doby.
c) Łącznie: karp, amur i szczupak – zezwala się zabrać z łowiska 2 sztuki w ciągu doby z zachowaniem okresu ochronnego szczupaka.

Obowiązują górne wymiary ochronne:

1. Amur- 70cm

2. Karp- 60cm

6. Łowisko czynne jest od 1 maja do 30 września od świtu (1 godzina przed wschodem słońca) do zmroku (1 godzina po zachodzie słońca) zgodnie z kalendarzem.
Powyższe nie dotyczy członków WKW „TROĆ”, którzy mają prawo wędkować cały rok.

7. Wędkowanie odbywa się z pomostów wędkarskich. Ze środków pływających służących do celów wędkarskich mogą korzystać jedynie członkowie WKW „TROĆ”.

8. Na stanowiskach 2 osobowych i większych jeden wędkarz ma prawo do zajęcia tylko jednego stanowiska.

9. W czasie wędkowania wędkarz musi posiadać:
- zezwolenie na wędkowanie (stałe, sezonowe lub okresowe),
- legitymację członkowską z opłaconą składką,
- kartę wędkarską

10. Wyżej wymienione dokumenty wędkarz obowiązany jest okazać na każde żądanie Policji, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej i innych upoważnionych do kontroli organów.

11. Zezwolenie okresowe sprzedawane są na polanie rekreacyjno - wędkarskiej w godzinach od 8.00 do 19.00.

12. Wysokość opłat za zezwolenia:

1.      Opłaty dla członków PZW:

 -  jednodniowa           -   30 zł,

 -  3 dniowa                 -   70 zł,

 -  7 dniowa                 - 120 zł,

 - sezonowa (roczna)   - 250 zł

2.      Opłaty dla niezrzeszonych i cudzoziemców

 -  jednodniowa            -   60 zł,

 -  3 dniowa                  - 140 zł,

 -  7 dniowa                  - 250 zł,

 -  sezonowa (roczna)   - 500 zł


13. Zabrania się:
- wykorzystywania sprzętu pływającego dla celów innych niż wędkarstwo oraz kąpieli z pomostów wędkarskich;
- wędkowania ze środków pływających w porze nocnej (tj. od zmierzchu do świtu);
- odstępowania dokumentów uprawniających do wędkowania innym osobom;
- wpływania w strefę roślinności wynurzonej;
- połowu ryb przy pomocy kuszy;
- wędkowania w strefie ochronnej jeziora biegnącej wzdłuż lini brzegowej równoległej do szosy Poznań-Skoki
- używania środków pływających napędzanych silnikami spalinowymi, żaglem oraz kajaków do celów wędkarskich.

14. W czasie zawodów obowiązują przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego” i Regulamin wewnętrzny opracowany i zatwierdzony przez Zarząd WKW „TROĆ” umieszczony na tablicy ogłoszeń.

15. Na łowisku obowiązuje właściwe zachowanie oraz przestrzeganie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz zasad bezpieczeństwa

16. Katamarany przeznaczone są tylko i wyłącznie do celów wędkarskich i kontrolnych.

17. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu spowoduje pozbawienie zezwolenia wędkowania na jeziorze Karolewo Czarne.

18. . Sprawy sporne będzie regulował Zarząd WKW Nr 51 ,,Troć’’.

19. Powyższy Regulamin został zatwierdzony i wprowadzony Uchwałą nr 3/10
z dnia 01 marca 2011 roku Zarządu WKW „TROĆ”.Za ZARZĄD WKW „TROĆ’
Prezes


Leszek Czarnyszewicz