Zezwolenia jednodniowe- regulamin oraz cennik


REGULAMIN ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO  WKW "TROĆ"

1. Zezwolenie ważne jest z kartą wędkarską.

2. Połów ryb odbywa się na zasadach  określonych w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zm. oraz w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

3. Zezwolenie uprawnia do  wędkowania w porze dziennej tj. od świtu do zmierzchu (1godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca) od 01 maja.

4. Zezwolenie uprawnia do wędkowania wyłącznie z pomostów wędkarskich.

5. Na stanowiskach  (pomostach) 2 osobowych jeden wędkarz ma prawo zajęcia tylko jednego stanowiska.

6. Na łowisku obowiązują następujące  limity dobowego połowu ryb:

karp, amur, lin – 2 szt. łącznie; szczupak – 1 szt.; karp, lin, amur, szczupak – 2szt. łącznie;  pozostałe  gatunki - 5kg na dobę łącznie.


- obowiązują górne wymiary ochronne:

1. Amur- 70 cm;

2. Karp- 60 cm.


7. Na terenie wokół jeziora obowiązują przepisy porządkowe dotyczące terenów leśnych.

8. Nieprzestrzeganie ustalonych przepisów jest równoznaczne ze wstrzymaniem wydanego zezwolenia na amatorski połów ryb oraz odpowiedzialnością karną zgodnie z przepisami Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, a dla członków PZW dodatkowo z odpowiedzialnością dyscyplinarną.

Zezwolenie wydano na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym  z dnia 18.04.1985r. z późn. zm. oraz przepisów wykonywanych do tej ustawy.

 

                                                                                                                 ZARZĄD


Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2020 roku  opłaty za wędkowanie na naszym łowisku wynoszą:

1.      Opłaty dla członków PZW:

 -  jednodniowa           -   30 zł,

 -  3 dniowa                 -   70 zł,

 -  7 dniowa                 - 120 zł,

 - sezonowa (roczna)   - 250 zł

2.      Opłaty dla niezrzeszonych i cudzoziemców

 -  jednodniowa            -   60 zł,

 -  3 dniowa                  - 140 zł,

 -  7 dniowa                  - 250 zł,

 -  sezonowa (roczna)   - 500 zł